Programma-evaluatie 2019

Programma 11. Financieel solide

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

We blijven ons als gemeente en via onze samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld G40) inzetten voor een houdbaar financieel beleid.
Op 19 september 2019 heeft de Tweede Kamer de motie Segers c.s. aangenomen. Hierin werd de regering verzocht om, samen met de VNG, te onderzoeken met welke aanpassingen van de trap-op-trap-af-systematiek gemeenten meerjarig meer financiële zekerheid kunnen krijgen. Dit is ook echt noodzakelijk. Maar het financiële vraagstuk voor de gemeenten is breder dan dit. Als gemeenten vragen wij om structurele compensatie voor de oplopende zorgkosten als gevolg van volumegroei en om het niet verder doorzetten van de nog steeds oplopende crisiskorting op het Gemeentefonds. Duidelijk is dat als deze compensatie niet komt, de gemeentelijke financiën onder zware druk blijven staan. Wij vragen aan het Rijk om ook de komende jaren een houdbaar financieel beleid te voeren. Alleen dan kunnen wij als lokale overheden samen met het Rijk onze belangrijke rol goed spelen bij de vele maatschappelijke vraagstukken die er zijn en nog op ons afkomen.