Programma-evaluatie 2019

Programma 9. Veilige omgeving

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

We zien dat het veiligheidsveld veranderd. De afgelopen jaren kwamen er veelvuldig nieuwe taken naar de gemeente die iets vragen van dit programma maar ook van andere programma’s. Kijkend naar 2019 en 2020 zien we dat met de komst van; de Wvggz, de uitrol van het Ave model, implementatie van het MIT en de toename rondom (woon)overlast en nazorg ex-gedetineerden, de nadruk steeds meer komt te liggen op de samenwerking tussen zorg, veiligheid en handhaving. Als gemeente Oss zijn we erg actief hierin. Wel zien we dat dit invloed heeft op de competenties én de gestelde prioriteiten. Een overallview, afstemming én afbakening over de afdelingen heen is daarom belangrijker.