Programma-evaluatie 2019

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Energietransitie:
De ambitie die uit 2014 en 2016 dateert is, gelet op de politiek-maatschappelijke realiteit en nieuwe ontwikkelingen, niet haalbaar gebleken. Inmiddels heeft de gemeenteraad bij motie de ambitie bijgesteld. Dan nog is het een zware opgave met grote consequenties om die te realiseren. Daarvoor moeten in 2020  ingrijpende keuzes worden gemaakt.

Grondstoffentransitie:
Om de doelstelling te halen, zullen we nieuwe maatregelen moeten treffen. Voorstellen daartoe zijn verwerkt in een Opinienota. Het streven is deze in 2020 in te voeren.