Programma-evaluatie 2019

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

De leegstand in het Osse centrum is fors, terwijl de landelijke signalen aangeven dat binnen de winkelmarkt nog steeds grote veranderingen op komst zijn (formules die het moeilijk hebben, de komst van Amazon.nl en het recente besluit van Bol.com om ook kleding te gaan verkopen). De leegstand doet afbreuk aan de aantrekkelijkheid van het centrum als ontmoetingsplek, maar gaat het oplossend vermogen van een gemeente, individuele ondernemer of eigenaar te boven. Van belang is dat ondernemers en eigenaren als twee collectieven gezamenlijk optreden en in dialoog met de gemeente samen formuleren wat de krimpopgave is in het centrum en waar deze plaats zou kunnen vinden. De uitkomst wordt vervolgens als niet vrijblijvend, als richtinggevend beschouwd voor het individuele handelen van elke partij binnen het centrum.

Promotie en profilering van het stadshart zou een verdieping mogen hebben, gericht op de motieven en behoeften van potentiële en huidige bezoekers en in de vorm die aansluit bij de manier waarop deze bezoekers informatie tot zich nemen. Hierbij kan (waarschijnlijk) worden voortgebouwd op de uitkomsten van het project Sociale Meerwaarde. Ook het gedeeld eigenaarschap van deze promotie en profilering is een belangrijk aandachtspunt; alle partijen in het centrum hebben hier een eigen verantwoordelijkheid.