Programma-evaluatie 2019

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Er is op onderdelen veel druk om tot spoedige herziening van bestaande voorzieningen te komen. Om tot een realistische planning te komen moeten we aan de voorkant beter calculeren welke inspanningen (financieel-capaciteit-tijd) er nodig zijn.