Programma-evaluatie 2019

Programma 1. Zorg en welzijn

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

  • In de overeenkomsten en contracten die we sluiten met externe organisaties slagen we er nog niet altijd in scherp het kernbeding te formuleren. Daardoor verloopt de sturing niet optimaal. Daar gaan we meer aandacht aan besteden.
  • Scherper formuleren waar we als gemeente een verantwoordelijkheid in hebben en waar niet (onze grenzen van de jeugdhulp en Wmo bepalen).
  • Huisvesting, een dak boven je hoofd, een veilige eigen plek; wonen is een speerpunt voor veel opgaven in het sociaal domein. Daar moet meer aandacht en capaciteit voor komen.