Programma-evaluatie 2019

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

1. Inleiding

Voorzieningen voor Ontmoeten, Sport en Cultuur zijn belangrijk voor onze inwoners. Veel inwoners maken er actief gebruik van. We willen voorzieningen hebben die betaalbaar zijn voor de gemeente.  En die toegankelijk zijn voor de gebruikers. Bovenal willen we dat de voorzieningen beantwoorden aan de behoeften van onze inwoners. De behoeften veranderen; omdat er meer ouderen en minder jongeren komen, omdat wetten veranderen waardoor meer mensen langer thuis blijven wonen of omdat nieuwe ontwikkelingen hun invloed doen gelden.
We willen een goede balans tussen toegankelijkheid/bereikbaarheid en voldoende gebruik van de voorzieningen.
Een grote opgave voor de komende jaren is nieuwbouw voor het Golfbad. Ook de ontwikkelingen in het cultuurcluster vragen veel. Het Uithuis wordt gerealiseerd, de verplaatsing van de bibliotheek komt er aan, de functie van Muzelinck komt opnieuw aan de orde en we willen antwoord op de vraag: wat voor theater willen we hebben voor de komende decennia en wat betekent dat voor het gebouw?
Al deze plannen hebben ook hun weerslag op het subsidiestelsel dat we in Oss hebben. Voldoet het nog aan onze eisen en verwachtingen?
Met dit beeld voor ogen hebben we in 2019 een aantal doelen en stappen daar naar toe gerealiseerd.

ga terug